DSV 220 - V. 1

Trawnik użytkowy - Stanowiska suche. Variant 1

Dobrze znoszący suszę, gęsty i wytrzymały

Użytkowe

 • Mieszanka na stanowiska suche
 • Dobra wytrzymałość na obciążenia
 • Nie wymaga intensywnej pielęgnacji

DSV 220 - V. 2

Trawnik użytkowy - Stanowiska suche. Variant 2

Bardzo dobrze znoszący suszę, gęsty i wytrzymały

Użytkowe

 • Mieszanka na stanowiska suche
 • Dobra wytrzymałość na obciążenia
 • Nie wymaga intensywnej pielęgnacji

DSV 230

Trawnik użytkowy - Gra i zabawa

Silnie regenerujący się, wszechstronny w użytkowaniu

Użytkowe

 • Odporny na udeptywanie
 • Duże możliwości regeneracyjne
 • Przeciętne wymagania pielęgnacyjne

DSV 310

Mieszanka sportowa - „Profi”

Regenerujący się, nie do zdarcia, mocny

Użytkowe

 • Na obiekty sportowe
 • Wytrzymała na deptanie, mocna i gęsta darń