DSV 220

Trawnik użytkowy - Stanowiska suche

Dobrze znoszący suszę, gęsty i wytrzymały

Użytkowe

  • Mieszanka na stanowiska suche
  • Dobra wytrzymałość na obciążenia
  • Nie wymaga intensywnej pielęgnacji

DSV 230

Trawnik użytkowy - Gra i zabawa

Silnie regenerujący się, wszechstronny w użytkowaniu

Użytkowe

  • Odporny na udeptywanie
  • Duże możliwości regeneracyjne
  • Przeciętne wymagania pielęgnacyjne

DSV 310

Mieszanka sportowa - „Profi”

Regenerujący się, nie do zdarcia, mocny

Użytkowe

  • Na obiekty sportowe
  • Wytrzymała na deptanie, mocna i gęsta darń