TERRALIFE® - HUMUSPLUS 3.1

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Wysoka zawartość kostrzewy czerwonej w mieszance TerraLife® - HumusPlus 3.1 umożliwia stworzenie długotrwałego, wolno rosnącego zazielenienia na terenach odłogowanych. Gęste pokrycie gruntu skutecznie zapobiega rozwojowi chwastów. Dlatego obszary te wymagają bardzo niewielkiej pielęgnacji.

 

  • Gęsta okrywa gleby
  • Tłumienie chwastów
  • Na wszystkie stanowiska
  • Na trwałe ugory

Skład

65% kostrzewa czerwona
25% życica trwała
10% koniczyna biała
65% kostrzewa czerwona
25% życica trwała
10% koniczyna biała

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron

Płodozmiany

Rzepak, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 35 kg/ha
Wsiewka 15 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy marca
od końca lutego do połowy marca
Użytkowanie mieszanka na zielony ugór, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, wsiewka w zboża, nawóz zielony, zimotrwała, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 35 kg/ha
Wsiewka 15 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy marca
od końca lutego do połowy marca
Użytkowanie mieszanka na zielony ugór, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, wsiewka w zboża, nawóz zielony, zimotrwała, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.