Profil

FRAVER to bardzo plenna odmiana lucerny i wykazuje to szczególnie w kolejnych pokosach, dając wysoki plon zarówno masy zielonej, jak i białka. Zimotrwała i zdrowa. Ponadto FRAVER ma niską skłonność do wylegania. Zarejestrowana w Polsce w 2006 roku.

  • Wysoki plon masy i białka
  • Dobra zimotrwałość
  • Odporna na choroby uwiądowe

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Wysokość łodygi - pełny rozwój
5
pożywka
Początek kwitnienia
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Wysokość łodygi - pełny rozwój
5
pożywka

Skłonność do

Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego

Jakość

Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Wysiew

20 – 25 kg/ha

Termin wysiewu

kwiecień–maj lub lipiec–sierpień

Użytkowanie

4 pokosy w ciągu roku

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.