HUMUS-PLUS-PRZEDSIEW

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Ta mieszanka jest odpowiednia jako wsiewka do kukurydzy, ponieważ może tworzyć dobrą ruń i nadal nie hamuje wzrostu kukurydzy. Początkowy rozwój tej wsiewki jest raczej powolny, a wzrost niezbyt silny. Ani w suchych, ani mokrych warunkach trawa nie ma negatywnego wpływu na kukurydzę; szczególnie przy suchej pogodzie tworzy się wodooszczędna szata ochronna, która chroni przed parowaniem. Nawet jesienią łan nie jest zbyt zbity, dzięki czemu nie zużywa się dodatkowej energii przy obróbce ścierniska po kukurydzy. Chociaż kostrzewa czerwona i kostrzewa owcza są absolutnie odporne na zimę, wiosną nie ma problemów z pocięciem i wymieszaniem odrostu. Wsiewkę należy opryskać przed cięciem i mieszaniem. Dzięki dużej masie korzeni kostrzewy czerwonej poprawia  się nośność gleby i wzbogacamy ją w materię organiczną.

  • Wsiewka w kukurydzę
  • Wysiew bezpośrednio przed lub po siewie kukurydzy
  • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

Skład

10% Kostrzewa szczeciniasta
90% Kostrzewa czerwona (Grupowanie)
10% Kostrzewa szczeciniasta
90% Kostrzewa czerwona (Grupowanie)

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, rozrzucone ziarno, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, rozrzucone ziarno, dron

Płodozmiany

Zboża, Kukurydza
Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, zimotrwała, bez roślin bobowatych
Ilość wysiewu 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, zimotrwała, bez roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.