TERRALIFE® - SOILPROTECT

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Czasami konieczne są indywidualne rozwiązania: jeśli uprawą międzyplonów chcemy osiągnąć kilka celów, można zmieszać TerraLife® - SoilProtect z innymi mieszankami TerraLife® zapewniając w ten sposób zimotrwałą okrywę gleby. Na przykład, jeśli kładziony jest nacisk na maksymalną retencję azotu, zalecanym partnerem jest N-Fixx. Jeśli chodzi nam o uzupełnienie mieszanki roślinami głęboko ukorzeniającymi, dodatek Rigol TR jest idealnym rozwiązaniem. W ten sposób można tworzyć indywidualne mieszanki. Gatunki zawarte w SoilProtect intensywnie stabilizują strukturę gleby i są korzystne dla  wszystkich organizmów żyjących w glebie.
TerraLife® - SoilProtect nadaje się również doskonale jako wsiewka w kukurydzę. Gatunki tolerują zacienienie przez kukurydzę i zapewniają doskonałą zimową osłonę gleby po kukurydzy.

  • Długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy
  • Jako siew czysty i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife®
  • Do trwałego zazieleniania na zimę na obszarach ochrony wód gruntowych

Skład

29.9% Bobowate
życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, Koniczyna szwedzka
29.9% Bobowate
życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, Koniczyna szwedzka

Płodozmiany

Rzepak *, Zboża *, Kukurydza *, Ziemniaki *, Burak cukrowy *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.
Rzepak *, Zboża *, Kukurydza *, Ziemniaki *, Burak cukrowy *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Nowy zasiew 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy marca
Użytkowanie uprawa współrzędna, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych, zimotrwała
Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Nowy zasiew 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy marca
Użytkowanie uprawa współrzędna, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych, zimotrwała

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.