TERRALIFE® - SOILPROTECT

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Czasami konieczne są indywidualne rozwiązania: jeśli uprawą międzyplonów chcemy osiągnąć kilka celów, można zmieszać SoilProtect z innymi mieszankami TerraLife ®  zapewniając w ten sposób zimotrwałą okrywę gleby. Na przykład, jeśli kładziony jest nacisk na maksymalną retencję azotu, zalecanym partnerem jest N-Fixx. Jeśli chodzi nam o uzupełnienie mieszanki roślinami głęboko ukorzeniającymi, Rigol TR jest idealnym rozwiązaniem.  W ten sposób można tworzyć indywidualne mieszanki. Gatunki zawarte w SoilProtect intensywnie stabilizują strukturę gleby i są korzystne dla całego życia glebowego.
TerraLife ®  -SoilProtect nadaje się również doskonale jako wsiewka w kukurydzy. Gatunki tolerują zacienienie przez kukurydzę i zapewniają doskonałą zimową osłonę gleby po kukurydzy.

  • Długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy
  • Jako siew czysty i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife ®
  • Do trwałego zazieleniania na obszarach ochrony wód gruntowych

Skład

30% Bobowate
Życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, Koniczyna szwedzka
30% Bobowate
Życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, Koniczyna szwedzka

Płodozmiany

Rzepak, Zboża, Kukurydza, Ziemniaki, Burak cukrowy
Rzepak, Zboża, Kukurydza, Ziemniaki, Burak cukrowy

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych, zimotrwała
Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych, zimotrwała

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.