Charakterystyka

 • roczna roślina zielna
 • liście podłużne, z kłującymi kolcami, podobny do ostu
 • wysokość 60-130 cm
 • kwiaty: koszyczki w kolorze żółtym lub czerwonym osłonięte kolczastymi liśćmi
 • głęboki korzeń palowy z korzeniami bocznymi

Wymagania stanowiskowe

 • tolerancyjny na zasolone i suche gleby
 • ciepłolubny
 • gleby o dużej miąższości, dobrze przepuszczalne
 • wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • roślina farbiarska
 • roślina oleista
 • międzyplon

Mieszanki TerraLife®