Profil

FLEETWOOD charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka i jako jedyna odmiana otrzymała najwyższą ocenę 7 przez BSA Niemcy. Ponadto FLEETWOOD ma wysoki potencjał plonowania i dobrą wytrzymałość.

  • Wysoki plon białka
  • Odmiana o wysokiej jakości

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Wysokość łodygi - pełny rozwój
4
krótko- i średni
Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Wysokość łodygi - pełny rozwój
4
krótko- i średni

Skłonność do

Wylegania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Jakość

Zawartość białka surowego
7
wysoki
Zawartość białka surowego
7
wysoki

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.