Profil

FLEETWOOD charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka i jako jedyna odmiana otrzymała najwyższą ocenę 7 przez BSA Niemcy. Ponadto FLEETWOOD ma wysoki potencjał plonowania i dobrą wytrzymałość.

  • Wysoki plon białka
  • Odmiana o wysokiej jakości

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Wysokość łodygi - pełny rozwój
4
krótko- i średni
Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Wysokość łodygi - pełny rozwój
4
krótko- i średni

Skłonność do

Przychylać się
5
pożywka
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
5
pożywka
Zimotrwalosc
5
pożywka

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego

Jakość

Zawartość białka surowego
7
Wysoki

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawartość białka surowego
7
Wysoki

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.