Charakterystyka

 • liście: lancetowate, ząbkowane lub gładkie
 • wysokość: do 1,8 m
 • kwiaty: żółte, ułożone w 2-3 koszyczki
 • korzeń: palowy z korzeniami bocznymi, głęboki do 30 cm

Wymagania stanowiskowe

 • niewymagający
 • gleby o wartości pH 5,3 do 7,3
 • wrażliwy na mróz

Nawóz zielony

 • podatny na zgorzel (Rhizoctonia) i zgniliznę twardzikową (Sclerotinia) - zwrócić uwagę na przestrzeganie płodozmianu
 • tłumi chwasty
 • wymarza

Zadania w TerraLife®

 • dobrze kiełkuje w suchej glebie
 • płaski system korzeniowy
 • poprawia sprawność roli na skutek ocienienia gleby
 • wspomaga mikoryzę

Mieszanki TerraLife®