TERRALIFE® MIESZANKA GORZOWSKA ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka Gorzowska nie ma szczególnych wymagań, a dzięki wykorzystaniu pozimowej wilgoci dostarcza wysokich plonów. Udział wyki przyczynia się do bardzo dobrej zimotrwałości. Uzyskana z niej pasza ma podwyższoną zawartość białka i jest szczególnie polecana dla krów mlecznych.

Rośliny strączkowe i trawy prowadzą do trwałej poprawy właściwości gleby. Resztki organiczne pozostające w wierzchniej warstwie gleby po orce prowadzą do zaopatrzenia w próchnicę i wzbogacenia gleby. Rośliny strączkowe zapewniają zaopatrzenie systemu uprawy w azot. Dzięki uprawie mieszanek koniczyny z trawą aktywnie wspiera się życie w glebie, wyraźnie zwiększa się udział wodonośnych agregatów glebowych, przez co poprawia się infiltracja wody, a struktura gleby znacznie się stabilizuje.

Skład

Życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima
Życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

Płodozmiany

Zboża jare, Zboża ozime, Kukurydza, Krzyżowe, Ziemniaki, Korzeniowe
Zboża jare, Zboża ozime, Kukurydza, Krzyżowe, Ziemniaki, Korzeniowe

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 50 kg/ha
Ilość wysiewu 50 kg/ha

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.