COUNTRY ENERGY 2027

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Znak Milk Index służy do identyfikacji odmian i mieszanek, które są szczególnie wysoko strawne. Mieszanka COUNTRY Energy 2027 zawiera tylko odmiany ze znakiem Milk Index i dlatego została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności paszy objętościowej. W ten sposób uzyskuje ona doskonałą wartość paszową przy wysokich plonach. Mieszanka może być stosowana uniwersalnie do podsiewu, nowego zasiewu lub stosowania na użytkach polowych.

  • Doskonała jakość paszowa
  • Odmiany o szczególnie wysokiej strawności
  • Do produkcji większej ilości mleka z paszy objętościowej
  • Uniwersalne zastosowanie

Skład

60% Życica trwała (późna)
Kaiman, Rossimonte, Youpi
40% Życica trwała (średnia)
Euroconquest, Explosion
60% Życica trwała (późna)
Kaiman, Rossimonte, Youpi
40% Życica trwała (średnia)
Euroconquest, Explosion

Forma wysiewu

Nowy zasiew, Podsiew
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska

Suche
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ +
Suche
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+ + +
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+ + +
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Milk Index, 100% Życica trwała
Nowy zasiew 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Milk Index, 100% Życica trwała

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.