TERRALIFE® - WARMSEASON

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

WarmSeason jest mieszanką idealną do siewu letniego np. po wcześnie sprzątanych zbożach lub mieszankach GPS. Specjalnie dobrane składniki dobrze tolerują bardzo ciepłe warunki i mają długi wzrost wegetatywny, co zmniejsza ryzyko osypywania nasion. Ponadto wczesny siew prowadzi do silnego wzrostu korzeni i maksymalnej fotosyntezy. Ma to pozytywny wpływ na powstawanie wysięków w ten sposób odżywiających organizmy bytujące w glebie.
Podczas gdy len oleisty i wyka jara bardzo głęboko przerastają glebę korzeniami, sorgo zapewnia jej szybką mikoryzację.

  • Nadaje się do wczesnego siewu
  • Również w suchych warunkach
  • Długi wzrost wegetatywny
  • Maksymalna fotosynteza

Skład

19.9% Bobowate
9.5% Krzyżowe
len oleisty, ramtil, sorgo, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, kapusta abisyńska, groch pastewny
19.9% Bobowate
9.5% Krzyżowe
len oleisty, ramtil, sorgo, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, kapusta abisyńska, groch pastewny

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rośliny strączkowe *, Burak cukrowy *, Zboża, Kukurydza
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.
Rośliny strączkowe *, Burak cukrowy *, Zboża, Kukurydza
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 25 - 30 kg/ha
Termin wysiewu od końca czerwca do początku sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, nawóz zielony, wczesny siew, potencjał N: ok. 60 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 25 - 30 kg/ha
Termin wysiewu od końca czerwca do początku sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, nawóz zielony, wczesny siew, potencjał N: ok. 60 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.