COUNTRY F 2051

Roczna do dwuletniej

Do rocznej lub dwuletniej produkcji paszy na stanowiskach średnich do dobrych

 • Do użytkowania intensywnego
 • Równomierne rozłożenie plonowania w kolejnych odrostach
 • Dobra także przed uprawą kukurydzy

COUNTRY F 2053

Międzyplon Turbo

Szybko rosnąca mieszanka traw z koniczynądo uprawy jako miedzyplon

 • Mieszanka szybkorosnąca
 • Do intensywnego użytkowania
 • Koniczyna niewrażliwa na antraknozę

COUNTRY F 2054

Trawy z koniczynami, dwuletnia

Dwuletnia mieszanka traw z koniczynami na średnie i dobre stanowiska.

 • Do użytkowania dwuletniego
 • Koniczyny czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny
 • Odpowiednia również do skarmiania latem jako zielonka

COUNTRY F 2055

Trawy z koniczyną czerwoną

Dwu-, trzyletnia mieszanka na stanowiska średnie do dobrych.

 • Do użytkowania wieloletniego
 • Równomiernie rozłożone w ciągu roku plonowanie
 • Nadaje się do skarmiania letniego w oborze