TERRALIFE® - BETAMAXX TR

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

BetaMaxx tworzy idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede wszystkim w okresach suszy. BetaMaxx pozwala na uprawę bezpłużną i pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha. BetaMaxx nie jest odpowiednia do biologicznego zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola). BetaMaxx TR dodatkowo jako roślinę z gatunku głęboko korzeniących zawiera rzodkiew głęboko korzeniącą Deeptil. Mieszanka nie nadaje się do wąskich płodozmianów z burakami zagrożonych występowaniem mątwika.

  • Wymarza
  • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
  • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

Skład

16% Bobowate
Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, rzodkiew głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska
16% Bobowate
Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, rzodkiew głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska

Płodozmiany

Rzepak *, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.
Rzepak *, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie nawóz zielony, Ekstensywny wypas, Greening 0.3 (Niemcy), Zgodny z FAKT (Niemcy)
Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie nawóz zielony, Ekstensywny wypas, Greening 0.3 (Niemcy), Zgodny z FAKT (Niemcy)

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.