Rośliny wskaźnikowe gleb zbitych i nadmiernie użytkowanych

Babka zwyczajna
(Plantago major)

Występuje w zbiorowiskch typowych silnie udeptywanych darni. Często w miejscach przy wodopoju lub wejściach na pastwiska, ale również na nadmiernie przepasanych pastwiskach.

Wiechlina roczna
(Poa annua)

Trawa rosnąca bardzo nisko, kwitnąca przez cały rok. Typowa dla zbiorowisk mocno udeptywanych darni.
Inne gatunki  rdest ptasi, rumianek bezpromieniowy, wiechlina niska, mietlica rozłogowa, stokrotki, brodawnik jesienny, pięciornik gęsi i in.  

 

Rośliny wypełniające luki w darni

Wiechlina zwyczajna
(Poa trivialis)
Gęsty filc utworzony przez niską trawę na glebach wilgotnych do podmokłych, bogatych w składniki pokarmowe trwałych użytków zielonych. Jest nieporządana ponieważ nie tworzy darni odpornej na udeptywanie i dostarcza tylko niewiele mało smacznego odrostu. 
Jaskier rozłogowy

(Ranunculus repens)

Typowy wypełniacz luk na wilgotnych do podmokłych trwałych użytkach zielonych. Rozprzestrzenia się za pomocą rozłóg i jest lekko trujący.
Inne gatunki mniszek lekarski, gwiazdnica pospolita, ziarnopłon wiosenny, szczaw tępolistny, przetacznik polny, tasznik pospolity i in.   

 

Rośliny wskazujące obecność określonych składników pokarmowych

Pokrzywa zwyczajna

(Urtica dioica)


 
Roślina wskaźnikowa przede wszystkim dla gleb bogatych w azot (np. miejsca częstego wypróżniania się wypasanych zwierząt). Pokrzywa jest jednak także wskaźnikiem niedostatecznej pielęgnacji pastwiska. 
Szczaw tępolistny

(Rumex obtusifolius)

Typowa roślina preferująca siedliska zasobne w azot, zasiedlająca chętnie luki, mogąca występować masowo przy niefachwym prowadzeniu i pielęgnacji pastwiska. Zwykle pomijana przez konie. 
Inne gatunki barszcz zwyczajny, trybula leśna, jasnota biała, perz właściwy i in.   

 

Rośliny wskazujące na niedostateczne wykorzystanie użytku

Gatunki ostowate

 
Ostowate są oznaką słabego wykorzystywania trwałego użytku zielonego i wskazówką na niedostateczną pielęgnację pastwiska. 
Inne gatunki szelężniki, śmiałek darniowy, perz właściwy, szczawie, wilżyna ciernista, orlica pospolita, zdrewniałe krzewinki.  

 

Rośliny wskaźnikowe gleb wilgotnych

Sit rozpierzchły

(Juncus effusus)

Typowe rośliny wskażnikowe stanowisk wilgotnych i podmokłych jak wilgotne lub podmokłe łąki i torfy. Preferuje gleby ubogie w wapń, lekko kwaśne gliny lub torfy. 
Inne gatunki

pozostałe gatunki sitów, turzyce, wyczyniec kolankowy, knieć błotna, ostrożeń warzywny, skrzyp błotny, wiązówka.