TERRALIFE® - CEREALPRO

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Terralife® - CerealPro wnosi bogactwo gatunkowe do łanu zboża. Zrównoważony stosunek składników mieszanki zapobiega wzajemnej konkurencji, a jednocześnie w niezwykle różnorodny sposób oddziałuje na życie glebowe. Po zbiorach zbóż część gatunków pozostaje i idealnie nadaje się do wegetacji zimowej. Inteligentne przykrycie stanowiska zapewnia dobre tłumienie chwastów.

  • Niska konkurencja dla zboża
  • Intensywne ukorzenienie
  • Zróżnicowany skład

Skład

48.8% Bobowate
życica trwała, koniczyna biała, koniczyna inkarnatka, komonica zwyczajna, babka lancetowata, lnianka siewna, len oleisty, facelia
48.8% Bobowate
życica trwała, koniczyna biała, koniczyna inkarnatka, komonica zwyczajna, babka lancetowata, lnianka siewna, len oleisty, facelia

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, dron, rozsiewacz na agregacie uprawowym
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, dron, rozsiewacz na agregacie uprawowym

Płodozmiany

Zboża
Zboża

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 10 kg/ha
Termin wysiewu od marca do kwietnia
Użytkowanie siew współrzędny, wsiewka w zboża, normalny termin siewu, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 10 kg/ha
Termin wysiewu od marca do kwietnia
Użytkowanie siew współrzędny, wsiewka w zboża, normalny termin siewu, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.