TERRALIFE® - BETASOLA

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Kombinacja gatunków zastosowanych w tej mieszance ma szerokie spektrum działania. Dzięki bogactwu gatunków mieszanka BetaSola oddziałuje pozytywnie na strukturę gleby, przez co istotnie odróżnia się od pojedynczo uprawianych nicieniobójczych gatunków międzyplonów. Tak na przykład różne nicieniobójcze odmiany rzodkwi oleistej pomagają redukować nicienie burakowe (Heterodera schachti) i Trichodorus. Multiodporna rzodkiew oleista, oprócz odporności na nicienie burakowe, wykazuje też odporność na nicienie guzowatości (Meloidogyne). Kolejną zaletą tych trzech odmian rzodkwi oleistej jest to, że mają one różne okresy wegetacji, przez co wabienie nicieni będzie odbywało się w możliwie długim czasie. Kolejny komponent mieszanki – owies szorstki – redukuje dodatkowo nicienie korzeniowe (Pratylenchus). Wyka i koniczyna aleksandryjska wiążą azot i poprawiają sprawność gleby na skutek zacienienia.

  • Redukcja nicieni i ochrona gleby
  • Szeroki zakres działania (Heterodera schachtii i Trichodorus)
  • Dostosowany specjalnie do produkcji ziemniaków i buraków cukrowych

Skład

21% Bobowate
33.7% Krzyżowe
owies szorstki, ramtil, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, rzodkiew oleista
21% Bobowate
33.7% Krzyżowe
owies szorstki, ramtil, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, rzodkiew oleista

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 35 - 40 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, ekstensywny wypas, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 60 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 35 - 40 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, ekstensywny wypas, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 60 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.