TERRALIFE®-SOLANUM TR EKO

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Harmonijnie złożona mieszanka z drobno- i grubonasiennych, szybko rosnących roślin motylkowych w kombinacji z roślinami niemotylkowymi. Pasuje szczególnie dobrze do płodozmianu z ziemniakami. Wybrane gatunki nie tylko szybko zacieniają glebę, ale również ze względu na silne ukorzenienie potrafią spulchnić ubitą glebę. Obok stabilizacji struktury gleby, dzięki wysokiemu udziałowi roślin motylkowych jest wiązany azot atmosferyczny. Poza tym ta mieszanka pozostawia po sobie dobrą sprawność gleby i działa humusotwórczo.

section.headline.profilsortentyp

Skład

69.3% Bobowate
13.3% Krzyżowe
groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, Trifolium squarrosum, owies szorstki, rzodkiew oleista, słonecznik, len oleisty, Lupinus angustifolius
69.3% Bobowate
13.3% Krzyżowe
groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, Trifolium squarrosum, owies szorstki, rzodkiew oleista, słonecznik, len oleisty, Lupinus angustifolius

Forma wysiewu

puste nasienie, siew w mulcz, siew bezpośredni, Rozrzutnik na maszynie uprawowej, warkot
puste nasienie, siew w mulcz, siew bezpośredni, Rozrzutnik na maszynie uprawowej, warkot

Płodozmiany

Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy
Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do końca sierpnia
Użytkowanie Uprawa współrzędna, normalny termin siewu, strączkowy
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do końca sierpnia
Użytkowanie Uprawa współrzędna, normalny termin siewu, strączkowy

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.