TERRALIFE®-SOLANUM TR EKO

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Harmonijnie złożona mieszanka z drobno- i grubonasiennych, szybko rosnących roślin motylkowych w kombinacji z roślinami niemotylkowymi. Pasuje szczególnie dobrze do płodozmianu z ziemniakami. Wybrane gatunki nie tylko szybko zacieniają glebę, ale również ze względu na silne ukorzenienie potrafią spulchnić ubitą glebę. Obok stabilizacji struktury gleby, dzięki wysokiemu udziałowi roślin motylkowych jest wiązany azot atmosferyczny. Poza tym ta mieszanka pozostawia po sobie dobrą sprawność gleby i działa humusotwórczo.

Skład

groch pastewny, wyka jara, łubin, seradela, Koniczyna aleksandryjska, , ramtil, owies szorstki, rzodkiew oleista, rzodkiew głęboko korzeniąca, słonecznik, len oleisty
groch pastewny, wyka jara, łubin, seradela, Koniczyna aleksandryjska, , ramtil, owies szorstki, rzodkiew oleista, rzodkiew głęboko korzeniąca, słonecznik, len oleisty

Płodozmiany

Ziemniaki, Zboża jare, Kukurydza, Rzepa, Zboża ozime
Ziemniaki, Zboża jare, Kukurydza, Rzepa, Zboża ozime

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 50 kg/ha
Ilość wysiewu 50 kg/ha

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.