Profil

Zimotrwała mieszanka kostrzewy i tymotki łąkowej z życicą trwałą ze sprawdzoną przydatnością na mursze. Zawarta w niej wiechlina łąkowa zapewnia gęstą darń.

  • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
  • Wiechlina łąkowa utrzymuje zwartą darń
  • Przydatna na mursze

Skład

35% Kostrzewa łąkowa
Cosima, Preval, Tetrax
25% Życica trwała (średnia)
AstonHockey
15% Życica trwała (wczesna)
Mirtello
15% Tymotka łąkowa
Lischka
10% Wiechlina łąkowa
Liblue
35% Kostrzewa łąkowa
Cosima, Preval, Tetrax
25% Życica trwała (średnia)
AstonHockey
15% Życica trwała (wczesna)
Mirtello
15% Tymotka łąkowa
Lischka
10% Wiechlina łąkowa
Liblue

Forma wysiewu

Nowy zasiew, Podsiew
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska

Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ + +
Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +
Ekstensywne

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +
Ekstensywne

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.