COUNTRY G 2011

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Zimotrwała mieszanka kostrzewy i tymotki łąkowej z życicą trwałą ze sprawdzoną przydatnością na mursze. Zawarta w niej wiechlina łąkowa zapewnia gęstą darń.

  • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
  • Wiechlina łąkowa utrzymuje zwartą darń
  • Przydatna na mursze

Skład

35% Kostrzewa łąkowa
Liherold, Preval
25% życica trwała (średnia)
Explosion
15% życica trwała (wczesna)
Karatos
15% Tymotka łąkowa
Lischka
10% Wiechlina łąkowa
Limagie
35% Kostrzewa łąkowa
Liherold, Preval
25% życica trwała (średnia)
Explosion
15% życica trwała (wczesna)
Karatos
15% Tymotka łąkowa
Lischka
10% Wiechlina łąkowa
Limagie

Forma wysiewu

Nowy zasiew
Nowy zasiew

Stanowiska

Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ + +
Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.