Profil

BALTAS to bardzo obiecująca kostrzewa łąkowa o najwyższych cechach: skłonność do hibernacji, zagęszczenie darni i plon suchej masy w 1. pokosie.

  • Duża gęstość darni
  • Wysoki plon suchej masy
  • Znakomity w pierwszym pokosie

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej
Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 04/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.