Profil

BALTAS to bardzo obiecująca kostrzewa łąkowa o najwyższych cechach: skłonność do hibernacji, zagęszczenie darni i plon suchej masy w 1. pokosie.

  • Duża gęstość darni
  • Wysoki plon suchej masy
  • Znakomity w pierwszym pokosie

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej
Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej

Cechy agronomiczne

Kierunek wiechy
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Kierunek wiechy
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny

Skłonność do

Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
7
ciasno
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
7
Wysoki
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka
Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
7
ciasno
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
7
Wysoki
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Podatności

Rdza
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.