LEGU-HAFER-GPS

Plonotwórcza i smaczna

  • Na biogaz lub dla zwierząt
  • Pozytywne działanie przedplonowe
  • Bujne pokrycie gleby

WICKROGGEN-GPS PLUS WV

Przekonująca biomasą

  • Niskie zapotrzebowanie na wodę
  • Redukcja szkodników kukurydzy poprzez rozszerzenie płodozmianu
  • Niedroga ochrona roślin i niskie koszty nawożenia

WINTERGREEN

Mieszanka międzyplonowa do siewu także po kukurydzy

Mieszanki GPS

  • jako międzyplon po kukurydzy i przed kukurydzą
  • jako międzyplon nadający się do zbioru przed kukurydzą
  • jako mieszanka polowa z jednorazowym zbiorem żyta zielonkowego i późniejszym zastosowaniem życicy wielokwiatowej