Profil

MIRTELLO to wczesna tetraploidalna życica trwała. Odmiana jest odpowiednia na torfowiska i ma najwyższą ocenę wytrzymałości wynoszącą 7. Ponadto ma bardzo wysoki potencjał plonowania w kolejnych pokosach (klasa 7).

  • Wysoki potencjał plonowania w kolejnych pokosach
  • Bardzo niska podatność na rdzę
  • Odmiana na torfowiska - mrozoodporna i wytrzymała

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość wczesna
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość wczesna
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
4
niska do średniej
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska
Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
4
niska do średniej
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
4
średnio-niski
Plon suchej masy – kolejne pokosy
7
wysoki
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
4
średnio-niski
Plon suchej masy – kolejne pokosy
7
wysoki

Podatność

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.