Profil

RAFAEL to kostrzewa czerwona tworząca rozłogi z bardzo wczesną wiechą. To jest przyczyną bardzo dobrego formowania masy na początku oraz wysokiego plonu suchej masy, zwłaszcza w pierwszym pokosie. Inne mocne strony RAFAEL to bardzo dobre zagęszczenie darni (najwyższa ocena 6) oraz niska skłonność do zimowania.

  • Szerokie rozłogi kostrzewy czerwonej bardzo dobrze zagęszczają darń
  • Solidny, o solidnej wydajności
  • Najwcześniejsza odmiana w segmencie pastewnej kostrzewy czerwonej wg BSA

Cechy agronomiczne

Kierunek wiechy
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Kierunek wiechy
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny

Skłonność do

Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.