Profil

SHERLOCK to późna, tetraploidalna życica trwała, która posiadai niezmiennie dobre właściwości we wszystkich ważnych aspektach. Dobry potencjał plonowania jest wspierany przez wyjątkową odporność na rdzę, a jakość paszy jest wspierana przez bardzo nieliczne kwiatostany u potomstwa. Ponadto SHERLOCK nadaje się na mursze.

  • Znakomita odporność na rdzę
  • Wysoki, zrównoważony potencjał plonowania
  • Przydatność na mursze

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Przychylać się
5
pożywka
Powstanie kwiatostanów w następstwie
2
od bardzo niskiego do niskiego
Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Przychylać się
5
pożywka
Powstanie kwiatostanów w następstwie
2
od bardzo niskiego do niskiego

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka
Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Podatności

Rdza
3
Niski poziom

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
3
Niski poziom

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.