Profil

SHERLOCK to późna, tetraploidalna życica trwała, która posiadai niezmiennie dobre właściwości we wszystkich ważnych aspektach. Dobry potencjał plonowania jest wspierany przez wyjątkową odporność na rdzę, a jakość paszy jest wspierana przez bardzo nieliczne kwiatostany u potomstwa. Ponadto SHERLOCK nadaje się na mursze.

  • Znakomita odporność na rdzę
  • Wysoki, zrównoważony potencjał plonowania
  • Przydatność na mursze

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
5
średnia
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
2
od bardzo niskiego do niskiego
Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
2
od bardzo niskiego do niskiego

Właściwości plonu

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.