Profil

Tymotka łąkowa ATURO zapewnia niezmiennie dobre plony suchej masy we wszystkich pokosach, a jednocześnie przekonuje niską skłonnością do wylegania i dobrą wytrzymałością.

  • Wysokowydajna i wieloletnia tymotka łąkowa
  • Niska skłonność do wylegania
  • Odmiana znana i polecana

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 04/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.