Profil

Tymotka łąkowa ATURO zapewnia niezmiennie dobre plony suchej masy we wszystkich pokosach, a jednocześnie przekonuje niską skłonnością do wylegania i dobrą wytrzymałością.

  • Wysokowydajna i wieloletnia tymotka łąkowa
  • Niska skłonność do wylegania
  • Odmiana znana i polecana

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
3
Na początku
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
3
Na początku
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.