Profil

Tetraploidalna życica trwała KARATOS posiada dobrą wytrzymałość (otrzymała ocenę 6) oraz dobrą skłonność do hibernacji (ocena 5). KARATOS osiąga dobre plony w kolejnych pokosach (klasa 6). Z oceną 6 w charakterystyce zagęszczenia darni, odmiana plasuje się na poziomie życicy trwałej wczesnej w wykazie opisowym odmian. KARATOS otrzymał nagrodę „M” za trawy, które szczególnie dobrze nadają się na mursze.

  • Dobra wytrzymałość i przydatność na mursze
  • Niska podatność na rdzę
  • Gęsta i zwarta darń

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość wczesna
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość wczesna
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
5
średnia
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
4
średnio-niski
Plon suchej masy - I pokos
3
Niski poziom
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
4
średnio-niski
Plon suchej masy - I pokos
3
Niski poziom
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.