Profil

Kupkówka pospolita REVOLIN (odmiana średnio wczesna) wykazuje dobre plony suchej masy, zwłaszcza w kolejnych pokosach, przy jednocześnie znacznie lepszej odporności na rdzę. Ponadto REVOLIN ma miękkie liście i wysokie walory smakowe.

  • Wysoka wydajność plonowania, szczególnie w kolejnych pokosach
  • Bardzo dobra odporność na rdzę
  • Posiada miękkie liście i wysokie walory smakowe

Przydatność

Dojrzałość średnia
Dojrzałość średnia

Cechy agronomiczne

Kierunek wiechy
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Kierunek wiechy
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Zimotrwalosc
5
pożywka

Właściwości plonu

Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
4
od niskich do średnich
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
4
od niskich do średnich
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego

Podatności

Rdza
2
od bardzo niskiego do niskiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
2
od bardzo niskiego do niskiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.