Profil

Kupkówka pospolita REVOLIN (odmiana średnio wczesna) wykazuje dobre plony suchej masy, zwłaszcza w kolejnych pokosach, przy jednocześnie znacznie lepszej odporności na rdzę. Ponadto REVOLIN ma miękkie liście i wysokie walory smakowe.

  • Wysoka wydajność plonowania, szczególnie w kolejnych pokosach
  • Bardzo dobra odporność na rdzę
  • Posiada miękkie liście i wysokie walory smakowe

Przydatność

Dojrzałość średnia
Dojrzałość średnia

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 04/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.