Profil

Kupkówka pospolita REVOLIN (odmiana średnio wczesna) wykazuje dobre plony suchej masy, zwłaszcza w kolejnych pokosach, przy jednocześnie znacznie lepszej odporności na rdzę. Ponadto REVOLIN ma miękkie liście i wysokie walory smakowe.

  • Wysoka wydajność plonowania, szczególnie w kolejnych pokosach
  • Bardzo dobra odporność na rdzę
  • Posiada miękkie liście i wysokie walory smakowe

Przydatność

Dojrzałość średnia
Dojrzałość średnia

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
5
średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
5
średni
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
4
średnio-niski
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
4
średnio-niski
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
2
od bardzo niskiego do niskiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
2
od bardzo niskiego do niskiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.