Profil

Życica trwała tetraploidalna BOTOND należy do grupy średnio dojrzałych i charakterzyuje się wyjątkowym potencjałem plonowania. BOTOND jest jedyną odmianą, której BSA przyznało ocenę 7 za całkowity plon suchej masy i kolejne pokosy. W połączeniu z wyjątkową wytrzymałością i zimotrwałością oraz dobrą odpornością na rdzę, BOTOND jest idealną odmianą do zdrowej i wysokoplennej produkcji pasz.

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Najwyższa wytrzymałość i zimotrwałość
  • Niska podatność na rdzę

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość średnia
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość średnia

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej
Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
7
wysoki
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
7
wysoki
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
7
wysoki
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
7
wysoki

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.