TERRALIFE®-SOILACTIVE ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka szybko rośnie i głęboko się ukorzenia, tworząc dużą ilość zielonej masy. Duża różnorodność korzeni stymuluje wydzielanie wysięków, które aktywnie wspierają rozwój życia mikrobiologicznego w glebie. Mieszanka nadaje również się na obszary ochrony wód gruntowych.

Skład

34.4% Krzyżowe
gryka, facelia, sorgo, lnianka siewna, len oleisty, gorczyca biała, rzodkiew oleista
34.4% Krzyżowe
gryka, facelia, sorgo, lnianka siewna, len oleisty, gorczyca biała, rzodkiew oleista

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, rozrzucone ziarno, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, rozrzucone ziarno, dron

Płodozmiany

Strączkowe na nasiona, Zboża, Kukurydza
Strączkowe na nasiona, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 25 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, późny termin siewu, bardzo późny siew, bez roślin bobowatych
Ilość wysiewu 25 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, późny termin siewu, bardzo późny siew, bez roślin bobowatych

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.