TERRALIFE®-SOILACTIVE ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka szybko rośnie i głęboko się ukorzenia, tworząc dużą ilość zielonej masy. Duża różnorodność korzeni stymuluje wydzielanie wysięków, które aktywnie wspierają rozwój życia mikrobiologicznego w glebie. Mieszanka nadaje również się na obszary ochrony wód gruntowych.

Skład

34.4% Krzyżowe
gryka, facelia, sorgo, lnianka siewna, len oleisty, gorczyca biała, rzodkiew oleista
34.4% Krzyżowe
gryka, facelia, sorgo, lnianka siewna, len oleisty, gorczyca biała, rzodkiew oleista

Płodozmiany

Strączkowe na nasiona, Zboża jare, Zboża ozime, Kukurydza
Strączkowe na nasiona, Zboża jare, Zboża ozime, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 25 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy września
Ilość wysiewu 25 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy września

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.