Profil

Ensilvio ma wyjątkowo dobrą wytrzymałość i zapewnia wysoką jakość paszy objętościowej.

  • Bardzo dobra wytrzymałość
  • Wysoki plon w pierwszym pokosie
  • Słabe tworzenie kwiatostanów w odroście

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość późna
Ploidalność diploid
Dojrzałość późna

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
7
późny
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
7
późny
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
7
wysoki
Plon suchej masy – kolejne pokosy
4
średnio-niski
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
7
wysoki
Plon suchej masy – kolejne pokosy
4
średnio-niski

Podatność

Rdza
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.