Profil

Odmiana ARNANDO jest diploidalna i z oceną dojrzewania wynoszącą 7 znajduje się w późnym przedziale życicy trwałej. Odmiana charakteryzuje się niską lub średnią podatnością na rdzę oraz średnim do wysokiego poziomem plonowania w pierwszym pokosie, jak również plonu całkowitego. Jednocześnie ARNANDO ma niską skłonność do tworzenia kwiatostanów u potomstwa. Wytrzymałość jest w średnim i wysokim zakresie. Połączenie tych właściwości powoduje, że potencjał plonowania jest bardzo wysoki, ponieważ niewiele kwiatostanów u potomstwa wskazuje na wysoki udział liści, a tym samym dobrą jakość paszy objętościowej.

  • Wysoka wytrzymałość, niska podatność na rdzę
  • Osiąga wysokie plony, zwłaszcza w pierwszym pokosie
  • Wysoka gęstość darni i niska formacja kwiatostanów dla plonów liściastych

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość średnia
Ploidalność diploid
Dojrzałość średnia

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
7
późny
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
7
późny
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
3
niska

Właściwości plonu

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.