POŻYTEK DLA PSZCZÓŁ

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka została specjalnie opracowana do zazieleniania terenów odłogowanych na glebach lekkich. Jej głównymi użytkownikami są pszczoły miodne, trzmiele i bzygacze.

  • Wysoki stopień pokrycia gleby
  • Działanie tłumiące chwasty
  • Idealna na gleby lekkie

Skład

facelia, seradela, gorczyca biała, gryka, rzodkiew oleista, wyka jara, ogórecznik, Koniczyna czerwona, koniczyna perska, koniczyna aleksandryjska, słonecznik, koniczyna inkarnatka
facelia, seradela, gorczyca biała, gryka, rzodkiew oleista, wyka jara, ogórecznik, Koniczyna czerwona, koniczyna perska, koniczyna aleksandryjska, słonecznik, koniczyna inkarnatka

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 15 kg/ha
Ilość wysiewu 15 kg/ha

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.