Profil

Wczesna odmiana kostrzewy trzcinowej LIPALMA charakteryzuje się dużą gęstością darni. Dzięki dobremu, zrównoważonemu plonowi w kolejnych pokosach, LIPALMA nadaje się do uprawy na rozległych i suchych terenach i sprawdziła się na arenie międzynarodowej.

  • Wysoka gęstość darni
  • Zrównoważony potencjał plonowania
  • Odmiana sprawdzona na arenie międzynarodowej

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
2
bardzo wcześnie i wcześnie
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
2
bardzo wcześnie i wcześnie
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.