Profil

PREVAL jest kostrzewą łąkową o wysokich plonach, dotyczy to zarówno plonu całkowitego suchej masy, jak i z pierwszego pokosu. Osiąga to poprzez silne tworzenie masy w okresie początkowym. Inne czynniki wpływające na wysoką wydajność całkowitą to mniejsza podatność na rdzę, większa gęstość darni i przede wszystkim wysoka wytrzymałość.

  • Zrównoważony potencjał plonowania
  • Bardzo niska podatność na rdzę
  • Bardzo duża wytrzymałość

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej
Ploidalność diploid
Dojrzałość wczesna do średniej

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
7
silny
Termin kłoszenia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
7
silny

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wymarzania
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
7
wysoki
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
7
wysoki
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.