Profil

LIDACTA to odmiana drobnolistna o wysokiej zawartości białka surowego. Obserwacje pokazują, że Lidacta tworzy gęstszą darń w porównaniu do innych odmian i ma doskonałe zdolności do rozrastania. Dzięki tym właściwościom LIDACTA jest wykorzystywana na arenie międzynarodowej jako komponent mieszanek na trwałe użytki zielone i grunty orne.

Ilość wysiewu: 20-25 kg/ha

  • Odmiana drobnolistna o wysokiej zawartości białka surowego
  • Tworzy gęstą darń i ma doskonałe zdolności do rozrastania
  • Zrównoważona w plonowaniu

Przydatność

Dojrzałość wczesna do średniej
Dojrzałość wczesna do średniej

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Termin kłoszenia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.