Profil

YOUPI to późna, tetraploidalna życica trwała, która została nagrodzona znakiem jakości Milk Index ze względu na doskonałą strawność. Oprócz jakości paszy YOUPI imponuje również bardzo dobrą odpornością na rdzę i zrównoważonymi, wysokimi plonami.

  • Doskonała jakość paszy
  • Bardzo dobra odporność na rdzę
  • Zrównoważone, wysokie plony

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
5
średnia
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
3
niska

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.