Profil

Tetraploidalna życica trwała ASTONHOCKEY jest średnio dojrzała i ma ogólnie dobre oceny we wszystkich ważnych cechach. Jest to zbilansowana i zdrowa odmiana o niezwykle wysokiej wytrzymałości, dlatego ASTONHOCKEY otrzymał odznaczenie „M” oznaczające dobrą przydatność na mursze.

  • Bardzo wysoka wytrzymałość
  • Zbilansowana i zdrowa odmiana
  • Wyrównane plonowanie we wszystkich pokosach

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość średnia
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość średnia
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia
5
średni
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka
Termin kłoszenia
5
średni
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej
Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
5
średnia
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Podatność

Rdza
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.