Profil

LISCHKA to tymota łąkowai o dobrym i stałym potencjale plonowania. Jednocześnie odmiana charakteryzuje się dużą wytrzymałością i dobrą gęstością darni. LISCHKA jest znana i notowana na wielu międzynarodowych rynkach.

  • Dobry i stały potencjał plonowania
  • Odmiana sprawdzona na arenie międzynarodowej
  • Dobra gęstość darni

Cechy agronomiczne

Naciskanie uszu
3
Na początku
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Naciskanie uszu
3
Na początku
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
5
pożywka
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
5
pożywka

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.