Oznaczanie owłosienia blaszki liściowej:

Blaszka liściowa może być owłosiona lub nieowłosiona. Włoski mogą rosnąć pojedynczo lub gęsto. 

Owłosiona

Nieowłosiona