DZIKIE POLE ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka ta służy jako baza paszowa dla zwierzyny dzikiej dostarczając jej pokarmu i schronienia, a także zapewnia przykrycie gleby przez wiele lat. Jest to mieszanka wieloletnia.
Posiada szeroki dobór gatunków (zarówno roślin wieloletnich jak i rocznych, które mają możliwość wysiewania się). Cechuje ją również niezaprzeczalny aspekt estetyczny ze względu na
swą różnorodność gatunkową. Dzięki temu bardzo atrakcyjnie prezentuje się w czasie kwitnienia.

  • Wieloletnie schronienie i baza paszowa dla zwierzyny dzikiej
  • Przykrycie gleby przez wiele lat

Skład

gryka, życica trwała, żyto wieloletnie, Tymotka łąkowa, Kostrzewa czerwona, wyka ozima, seradela, facelia, gorczyca biała, Koniczyna biała, Koniczyna czerwona, rzodkiew oleista, koniczyna inkarnatka, koniczyna aleksandryjska
gryka, życica trwała, żyto wieloletnie, Tymotka łąkowa, Kostrzewa czerwona, wyka ozima, seradela, facelia, gorczyca biała, Koniczyna biała, Koniczyna czerwona, rzodkiew oleista, koniczyna inkarnatka, koniczyna aleksandryjska

Informacje dodatkowe

Ilość wysiewu: 30 kg/ha
Termin siewu do końca sierpnia
Użytkowanie jako poletko zgryzowe dla zwierzyny dzikiej oraz zazielenienie
Szczególne właściwości: jest doskonałym schronieniem dla ptactwa i drobnej zwierzyny
Ilość wysiewu: 30 kg/ha
Termin siewu do końca sierpnia
Użytkowanie jako poletko zgryzowe dla zwierzyny dzikiej oraz zazielenienie
Szczególne właściwości: jest doskonałym schronieniem dla ptactwa i drobnej zwierzyny

Płodozmiany

Rośliny strączkowe
Rośliny strączkowe

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 12/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.