Profil

Tymotka łąkowa LICORA charakteryzuje się równomiernym plonowaniem, niską skłonnością do wylegania i dobrą wytrzymałością.

  • Dobry potencjał plonowania we wszystkich pokosach o zrównoważonym rozkładzie plonów
  • Niska skłonność do wylegania
  • Dobra wytrzymałość i odporność na wymarzanie

Cechy agronomiczne

Naciskanie uszu
3
Na początku
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Naciskanie uszu
3
Na początku
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
4
od niskich do średnich
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
5
pożywka
Wydajność suchej masy
4
od niskich do średnich
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.