Deutsche Saatveredelung AG (DSV) to jedna z wiodących niemieckich firm zajmujących się hodowlą roślin i nasiennictwem, której roczny obrót wynosi 203 miliony euro. Firma może się pochwalić prawie 100-letnią historią. Około 800 udziałowców, głównie rolników i pracowników, posiada dziś kapitał zakładowy DSV (maksymalnie 10% / akcjonariusz).

DSV jest dostawcą kompleksowych usług na rynku nasion. Zakres usług sięga od badań i hodowli, poprzez produkcję, przygotowanie i dystrybucję nasion, po fachowe doradztwo na miejscu.

Oprócz siedziby w Lippstadt, firma posiada różne stacje hodowli nasion, liczne stacje badawcze oraz ogólnokrajową, regionalną sieć oddziałów i usług doradczych z własnymi zakładami przetwórczymi, magazynami i dystrybucją nasion.

DSV posiada znaczące udziały w znanych firmach z branży nasiennej w Niemczech i za granicą oraz posiada filie ze100% udziałem  w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Holandii, Danii i Argentynie.

Ponad 700 pracowników pracuje dla DSV w Niemczech i za granicą.

DSV jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych. Na przykład jest członkiem Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Roślin (BDP), Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Prywatnej Niemieckiej Hodowli Roślin. (GFP), Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) i Związek Promocji Roślin Oleistych i Białkowych. (UFOP).

Na arenie międzynarodowej DSV jest również reprezentowane w odpowiednich organizacjach z branży nasiennej, takich jak Międzynarodowa Federacja Nasienna (ISF) i Europejskie Stowarzyszenie Nasienne (ESA).

Więcej informacji można znaleźć w naszej międzynarodowej witrynie internetowej: www.dsv-seeds.com